บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด ฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้า
จัดกิจกรรม ” เอส.พี.สร้างลานกีฬา ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน “ ประจำปี 2566
ภายใต้โครงการ CSR-DIW Continuous 2566 โดยจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ ( ชาย )

Leave a Reply