บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด ฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้า จัดกิจกรรม
“ เอส.พี.ปรับปรุงศาลา เพื่อชุมชนหมู่ 6 บางเดื่อ ”
โดยทางบริษัทฯร่วมกับตัวแทนจากชาวบ้านในชุมชน
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณศาลาพักคอยปากทางเข้าวัดโตนด ( ป่ายาง )
ภายใต้โครงการ CSR-DIW Continuous 2566

Leave a Reply