วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายวรเทพ สุวจนกร รองประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด
ร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ “ โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง ” ซึ่งโครงการดังกล่าว บริษัท เอส.พ.อินเตอร์ มารีน จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“ การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง ” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

Leave a Reply