บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด จัดกิจกรรม “ สานสัมพันธ์น้องพี่ชาว SPinter marine ”
โดยมี คุณวรเทพ สุวจนกร รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีภายในองค์กร เป็นการผสมผสานกิจกรรมต่างๆ
การทำบุญตักบาตร , แข่งขัน mini games และประกวดกองเชียร์ เพื่อสะสมคะแนนตลอดทั้งวัน
รวมถึงกิจกรรมประกวดร้องเพลง และรับประทานอาหารร่วมกันในช่วงค่ำ

Leave a Reply